• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.10.2017

Federalni zavod za zapošljavanje objavljuje dva nova projekta za sufinansiranje zapošljavanja

Federalni zavod za zapošljavanje će 16.10.2017. godine (ponedjeljak) na svojoj internet stranici (www.fzzz.ba) objaviti javne pozive za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 PLUS (Prvo radno iskustvo – Jačanje konkurentnosti na tržištu rada 2017 PLUS, Vaučer za posao 2017 PLUS, Javni radovi 2017 PLUS i Periodično zapošljavanje 2017 PLUS) i Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 PLUS.

 

Program sufinansiranja zapošljavanja 2017 PLUS:

 

Program se realizira s ciljem zapošljavanja najmanje 3.800 osoba sa evidencije
nezaposlenih u Federaciji BiH sa posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, a radi
jačanja njihove konkuretnosti na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti,
očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti, te stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti
mladih osoba bez radnog iskustva kroz osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog
radnog iskustva.

 

Programom će se obuhvatiti sljedeće kategorije nezaposlenih osoba:

 

  • -mladi dobi do 30 godina,
  • -osobe dobi 40 i više godina, dugotrajno nezaposlene i ostale teže zapošljive osobe,
  • -ostale kategorije nezaposlenih osoba.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 14.000.000 KM u skladu sa predmetnom Odlukom Vlade Federacije BiH.

 

Detaljnije o programu: Program sufinansiranja zapošljavanja 2017 PLUS

 

Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 PLUS:

 

Cilj Programa je poticanje najmanje 450 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH na samozapošljavanje, pokretanjem djelatnosti, kao i na zapošljavanje drugih osoba sa evidencije nezaposlenih u tim djelatnostima.

 

Ciljna grupa su osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana podnošenja prijave na Javni poziv, bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, a koje će po prijavi na Javni poziv registrirati i održati djelatnost u trajanju od najmanje 12 mjeseci, odnosno 15 mjeseci. U Programu ne mogu učestvovati osobe koje su već koristile kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/službi, radi pokretanja samostalne djelatnosti.

 

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 2.000.000 KM, koja se obezbjeđuju u skladu sa pomenutom odlukom.

 

Detaljnije o programu: Start Plus 2017.