• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.10.2017

Objavljen Javni poziv za odabir korisnica i korisnika iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine

Projekat za oporavak od poplava objavljuje

 

JAVNI POZIV

Za odabir korisnica i korisnika iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva, za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine.

 

Javni poziv je otvoren od 9. oktobra do 9. novembra 2017. godine.

 

Projekat za oporavak od poplava finansira Evropska unija, u saradnji sa vladama entiteta, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH), zajedno sa partnerskim nevladinim organizacijama, Općinama i gradovima. Projekat pomaže trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva u poplavljenim područjima, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru.

 

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti fizička lica, odnosno nosioci domaćinstva za porodice i to u mjestu prebivališta, u prostorijama Općine, odnosno gradske uprave. Formular za prijavu, sa kriterijima za odabir, može se preuzeti u prostorijama Općine ili gradske uprave, u Centrima za socijalni rad i u mjesnim zajednicama. Formulari se mogu preuzeti na www.ba.undp.org. ili u prilogu: Javni poziv i Obrazac za prijavu .