• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.09.2017

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE SANACIJE FASADA STAMBENIH ZGRADA U UŽEM GRADSKOM JEZGRU

 

 

Zahtjevi za sufinansiranje sanacije fasada koji su pristigli u prethodnom javnom pozivu su nepotpuni ili nisu urađeni u skladu sa uslovima poziva, te se u cilju pravilne raspodjele opredjeljenih novčanih sredstava javni poziv ponavlja.

 

 

Obrazac za prijavu na ponovljeni javni poziv može se preuzeti od 21.09.2017. godine, lični u Šalter-Sali Općine Maglaj, šalter br. 4, Viteška ulica br. 4. Maglaj, svakim radnim danom u periodu od 07:30 – 16,00 sati. Sve potrebne informacije i smjernice cijelog paketa prijavne dokumentacije mogu se naći na Oglasnoj ploči Općine Maglaj.

 

Prijave se mogu podnijeti u roku od 8 dana od dana objavljivanja poziva ( od 21.09.2017. godine do 29.09.2917. godine ).

 

Detaljnije pogledajte u prilogu: Tekst Javnog poziva