• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.06.2017

Produženje roka za prijavu na Javni poziv za odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta ,,STARTER

Predmet Javnog poziva je odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „Starter-edukativni program za poboljšanje mogućnosti za samozapošljavanje 2017.“ koji implementira Općina Maglaj. Projekat ima za cilj promovisati poduzetnički duh i poboljšati vještine mladih i nezaposlenih osoba, kako bi se generisale nove poslovne ideje, pružila podrška razvoju novih preduzeća i otvaranju novih radnih mjesta.

Općina Maglaj kao glavni finansijer Projekta osigurat će finansijsku podršku za najbolje ocjenjene takmičare, uz uslov registracije samostalnog biznisa na području općine Maglaj.

Šta uključuje start-up trening, ko može učestvovati na istom, te zahtjev za prijavu na Javni poziv detaljno pogledajte Download

Prijave na Javni poziv dostavljati u zatvorenim kovertama s naznakom: Prijava na Javni poziv za odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „STARTER“ 2017.

Adresa:
Općina Maglaj, Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva
Kancelarija br.40, ul. Viteška br. 4 , Maglaj


Rok za podnošenje prijava je produžen do 23.06.2017. (petak) do 16,00 sati.


Obrazac prijave i detaljnije informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije/financije i razvojpoduzetništva i na oglasnoj ploči Općine Maglaj.