• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.06.2017

Incijativom Općinskog načelnika povećat će se broj zaposlenih

Načelnik Mirsad Mahmutagić razgovarao je sa predstavnikom Fuel Bossa o neophodnosti učenika zanatske struke ( zavarivači i bravari ) da obavljaju praktičnu nastavu u nekoj od ozbiljnih firmi, kako bi dobili iskustvo i spremnost za rad odmah nakon završene škole.

I upravo na incijativu načelnika napravljen je epilog projekta sa kompanijom Fuel Boss, gdje će od sada učenici odrađivati praksu i po završetku njihovog srednjoškolskog obrazovanja dobiti sigurno zaposlenje.

Time će broj zaposlenih biti uveliko u porastu, a smanjiti se mogućnost odlaska mladih ljudi iz općine Maglaj i iz Bosne i Hercegovine, koji će konačno nesmetano dobiti priliku da kroje sigurnu budućnost u svom gradu.