• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.04.2017

Nacrt Strategije prema mladima općine Maglaj 2016-2020. godine

U prilogu možete preuzeti Nacrt Strategije prema mladima općine Maglaj 2016-2020. godine Download

U toku je priprema za javnu raspravu na kojoj ćete moći na usmeni ili pismeni način uputiti vaše prijedloge i primjedbe, a u međuvremenu imate vremena da detaljno pogledate Nacrt Strategije.KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA