• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.04.2017

TIKA započela sanaciju 54 stambena objekta

Turska razvojna agencija (TIKA) se vraća na maglajsko području sa projektom obnove stambenih jedinica koje su većinom stradale tokom poplave 2014. godine. Ovih dana započela je sanacija 54 stambena objekta, a korisnici su:

1.Muminović Suljo
2.Arnautović Mehmedalija
3.Berber Zada
4.Delić Mirsad
5.Duraković Šerif
6.Džambegović Selima
7.Gušo Zumra
8.Habibović Jasmin
9.Hadžišehić Mehmed
10.Hajrulahović Fikreta
11.Hasanić Abdulah
12.Hasanić Sead
13.Hadžišehić Meho
14.Herceg Muhamed
15.Hrnjičić Jasmin
16.Iličić Enisa
17.Jovanović Njegomir
18.Kalabić Vahid
19.Alibajraktarević Mehmedalija
20.Kremić Sadmir
21.Vaskrsić Goran
22.Krzić Nermina
23.Begić Jasmin
24.Lukić Dragoljub
25.Mačković Mirsada
26.Mahmutagić Muhamed
27.Mahmutagić Esad
28.Mašić Samir
29.Miličević Nedeljko
30.Mehinagić Fatima
31.Halilović Fatima
32.Mehinagić Adem
33.Musaefendić Mustafa
34.Pašić Alma
35.Pašić Asim
36.Petrović Zdenko
37.Pijunović Verica
38.Hasančić Izudin
39.Ahmetović Omer i Delić Enes
40.Rizvić Semin
41.Spahić Fahira
42.Spahić Rizo
43.Sremčević Elza
44.Stevanović Mladen
45.Šečić Ešref
46.Šehić Hazim
47.Smajić Hajrija
48.Tomas Ivo
49.Topčić Ramiz
50.Zekić Đorđija
51.Suljaković Nedžad
52.Smajlagić Mehmed
53.Zekić Vaskrsija
54.Smajlagić Derviša