• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.03.2017

Uspješno održana prezentacija Naučno-istraživačkog projekta „Koncentracija teških metala i ukupnih karbonata u tlu šire okoline Maglaja”

U sali Općinskog vijeća Doma kulture „Edhem Mulabdić“ prezentacija Naučno-istraživačkog projekta „Koncentracija teških metala i ukupnih karbonata u tlu šire okoline Maglaja” okupila je veliki broj građana općine Maglaj. Samir Ustalić, student RGGF-a predstavio je prisutnima sve ono što su uradili u sklopu projekta, lokacije koje su obuhvatili, te rezultate istraživanja.

Voditelj projekta dr.sc. Elvir Babajić omogućio je svima koji su željeli da postave pitanja na koja je rado odgovarao.

Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić je dao podršku ovom projektu i istakao da će rado nastaviti saradnju i obuhvatiti još neka područja. Naglasio je kako je sretan što postoje mladi ljudi kojih zanima ova oblast i koji se trude da doprinesu svojim radom lokalnoj zajednici. Ponosan je na Samira, ali i sve ostale koji su željni znanja i iskustva, te kojima ne postoji nijedna prepreka ka dostizanju cilja.

Predstavnik Službe za privredu, financije/finansije i razvoj poduzetništva, Dragomir Dunđer podijelio je znanje i iskustvo iz oblasti poljoprivrede što je poveznica samom projektu.

Ukupno izdvojena sredstva za projekat su 4.662,05 KM.