• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.01.2017

Općina Maglaj učesnik konferencije "Unapređenje lokalne samouprave i pružanja usluga u BiH"

Na konferenciji „Unapređenje lokalne samouprave i pružanja usluga u Bosni i Hercegovini: Postignuća i budući pravci razvoja lokalne samouprave u BiH“, predstavljeni su pristupi i dobre prakse razvoja lokalnih zajednica i pružanja javnih usluga te njihov doprinos boljem kvalitetu života građana u Bosni i Hercegovini. Konferenciju su organizovali Ambasada Švicarske u BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH). Tom prilikom predstavljena su dva projekta koja značajno doprinose razvoju lokalne samouprave u BiH - Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) - koje finansira Vlada Švicarske, a provodi UNDP BiH.

Općina Maglaj je jedan od učesnika konferencije, čiji su predstavnici Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić i saradnik iz Službe za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Nermin Bešlagić.

„Tokom proteklih 15 godina Švicarska je investirala velike napore u razvoj demokratskih i učinkovitih lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini. U naredne četiri godini Vlada Švicarske će obezbijediti preko 70 miliona KM za nekoliko projekata na području jačanja lokalne uprave. Ovi projekti će pomoći općinama da učinkovito pružaju usluge svojim građanima i da budu odgovorne prema njima. Podrška uključuje i poboljšanje lokalne infrastrukture sa fokusom na vodu, kao i na pružanje kvalitetnih usluga lokalnom poduzetništvu. Podstičemo građane BiH da aktivno učestvuju u procesima odlučivanja i tako kreiraju vlastitu budućnost“
, izjavila je Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju, Ambasada Švicarske u BiH.

„ILDP i MEG projekti značajno doprinose jačanju lokalne samouprave i javnih usluga u BiH kao i ubrzanju procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji. Projekti postiču lokalni razvoj i kreiranje novih mogućnosti za zapošljavanje, a u konačnici i bolji kvalitet života građana u Bosni i Hercegovini“, izjavila je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

Predstavljenjem konkretnih rezultata ILDP projekta, vrijednog 11 miliona dolara, pokazano je kako strateško planiranje doprinosi unapređenju rada lokalne samouprave i boljem kvalitetu života građana širom BiH. Pored doprinosa harmonizaciji sveukupnih pristupa strateškom planiranju i upravljanju razvojem, ILDP je u 40 općina i gradova pružio konkretnu podršku realizaciji prioritetnih projekata iz strategija razvoja općina i gradova, čime je bitno poboljšano pružanje javnih usluga za skoro 400.000 građana. Pored toga, u saradnji za entitetskim vladama osigurani su prihodi za 2.400 građana koji rade u poljoprivrednom sektoru, te kreirano više od 500 novih radnih mjesta. Najavljeno je da će nova, treća faza ILDP projekta početi u ovoj 2017. godini.

Novi Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), koji je započeo polovinom 2016. godine, predstavlja daljnje aktivnosti na jačanju lokalne samouprave i pružanja javnih usluga u 18 općina i gradova u BiH. Tokom prve faze MEG projekta, vrijedne oko 12 miliona dolara, bit će pružena podrška lokalnim vlastima u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture, te poboljšanje uslova života za najmanje 700.000 građana. Posebna pažnja će biti posvećena socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva. Planirana je i podrška za više od 500 kompanija te kreiranje oko 180 novih radnih mjesta. Na kraju konferencije predstavnici 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave potpisali su pisma namjere o učešću u realizaciji MEG projekta.Izvor:UNDP u Bosni i Hercegovini ;