• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.01.2017

Odluka o poništavanju Oglasa za upražnjene pozicije u regulirnim tijelima Općine Maglaj-Nadzorni odbor Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj(„Službene novine Općine Maglaj“, broj:8/07,3/08 i 6/08), Općinski načelnik d o n o s i


ODLUKU
o poništavanju Oglasa za upražnjene pozicije
u regulirnim tijelima Općine Maglaj-Nadzorni odbor Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj


Član 1.

Ovom Odlukom poništava se Oglas za upražnjene pozije u reguliranm tijelima Općine Maglaj – Nadzorni odbor Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 13. 12. 2016.godine, „Službenim novinama Federacije BiH“, broj:99/16, Web stranici Općine Maglaj i Oglasnoj ploči Općine Maglaj, zbog nepoštivanja Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:12/03, 34/03 i 65/13), u postupku provođenja procedure Oglasa i neusklađenosti Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/04 i 5/11).

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u dnevnom listu „Dnevni avaz“ „Službenim novinama FBiH“, Web stranici Općine Maglaj i Oglasnoj ploči Općine Maglaj.


Tekst oglasa možete preuzeti ovdje >> Download