• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.01.2017

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOM REDU I SANITARNO-HIGIJENSKIM MJERAMA

U sali Općinskog vijeća Maglaj održana je javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnom redu i sanitarno-higijenskim mjerama, kako bi svi građani imali mogućnost da iznesu svoje primjedbe i prijedloge.

Prisustvovali su predstavnici Općinske administracije iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, predstavnici javnih i privatnih preduzeća, predstavnici mjesnih zajednica i ostali građani općine Maglaj.

Predstavnik MZ Novi Šeher, gospodin Jasminko Kapić istakao je kako grupa građana ove zajednice napravila je pismeni prijedlog i akcioni plan vezan za promjene koje žele napraviti u mjestu gdje žive. Između ostalog, smatra da nije uredu da su tri spomen obilježja u Novom Šeheru prepuštena volji pojedinaca, koji se brinu o održavanju. Naglašava da to treba biti regulisano na drugačiji način.

Šefik Ibraković, predstavnik MZ Misurići predlaže da bi se trebala napraviti Komisija, koja će biti nadležna da proslijedi ideje svakog građanina općine Maglaj, a s ciljem što bržeg donošenja pozitivnih promjena.

Odlukom o komunalnom redu i sanitarno – higijenskim mjerama određuje se vršenje komunalnih djelatnosti, komunalni red, prava i obaveze pravnih, fizičkih lica i građana pri održavanju komunalnih djelatnosti i komunalnog reda, načela obavljanja i finansiranja i nadzor nad provođenjem odredbe ove Odluke, na području općine Maglaj.

Svi građani općine Maglaj svoje prijedloge i primjedbe u pisanoj formi mogu dostaviti na pisarnici Općine Maglaj u roku od 7 dana.