• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.01.2017

Apel građanima za čišćenje javnih površina

Pristigle snježne padavine otežale su situaciju u pogledu prohodnosti javnih površina na području općine Maglaj. Na osnovu ukazane potrebe, s ciljem zaštite stanovništva, odvijanja sigurnog pješačkog i drugog kretanja, upućuje se APEL svim građanima, javnim ustanovama, preduzećima, te ostalim pravnim subjektima i fizičkim licima da vrše čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa površina oko svojih objekata, kao i prilaznih puteva koji povezuju javne površine i objekte kojima upravljaju ili ih koriste.

Snijeg i led koji se uklanja mora se sakupljati u gomile duž ivice trotoara ili na ivice kolovoza, a s tim u vezi se mora voditi računa o odvijanju saobraćaja i kretanje građana koje se ne smije remetiti.

Jedan od pozitivnih primjera angažovanja oko čišćenja površina pod snijegom, jesu građani koji žive u ulici Antuna Hangija kod Centra za socijalni rad. Oni su pregledno i sa velikim strpljenjem obavili svoju građansku dužnost. Time su pokazali šta se očekuje od svih ostalih građana općine Maglaj, koji trebaju stupiti u akciju, čistiti oko svojih stambenih jedinica kako ne bi ugrozili ničiju sigurnost.