• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.12.2016

2. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

POZIV ZA SJEDNICU


Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 2. sjednice Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 21.12.2016.godine, sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za srijedu, 28.12.2016. godine sa početkom u 13,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj

Za sjednicu predlažem:

Verifikaciju Zapisnika sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj i slijedeći:

DNEVNI RED


1.
a) Prijedlog Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2017.godinu - decembar 2016. godina; Download

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2017.godinu – decembar 2016.godina; Download

c) Informacija o Programu mjera štednje i racionalizacije Budžeta/ Proračuna za 2017. godinu - decembar 2016. godine; Download

2. Prijedlog Programa rada OV Maglaj za 2017.godinu - decembar 2016. godine; Download

3. Prijedlog Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Komisija kao stalnih radnih tijela Općinskog vijeća; Download

4. Prijedlog Rješenja o produženju važenja imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina na kraći period - decembar 2016. godine; Download

5. Informacija o stanju problema narkomanije na području općine Maglaj – decembar 2016. godine; Download

6. Informacija o studentskim stipendijama za akademsku 2015/2016. godinu – decembar 2016. godine; Download

7. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove:

• Prijedlog Odluke pristupanje izmjeni Regulacionog plana «Centar Maglaj – južni dio» - Herceg D.o.o. Maglaj - decembar 2016. godine; Download

• Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Halilović (Rifat) Jasminu radi oblikovanja građevinske parcele - decembar 2016.godine; Download

• Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje objekata u prostoru prve i druge zaštitne zone izgrađenog sistema za vodosnabdijevanje – bušeni bunar EB 2 u MZ Kosova na prostoru regulacionog plana - decembar 2016. godine; Download

• Prijedlog Odluke usvajanje izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj sjeverni dio" (po zahtjevu Mašić Ševale i Derviša i Totaj Muslije) - decembar 2016. godine; Download

• Prijedlog Odluke usvajanje izmjene Regulacionog plana "Centar Maglaj sjeverni dio" (po zahtjevu Mahmić Nurudina) decembar 2016.godine. Download


Vijećnička pitanja i inicijative


PREDSJEDAVAJUĆA OV,
Svjetlana Zamboni