• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.12.2016

Održana JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA RADA Općinskog vijeća Maglaj za 2017.godinu

U prostorijama JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" održana je JAVNA RASPRAVA O PROGRAMU RADA Općinskog vijeća i tom prilikom pozvani su predstavnici vlasti, javnih ustanova, preduzeća i ostali građani. Predsjedavajuća Općinskog vijeća Svjetlana Zamboni naglašava da je namjera ove rasprave predstavljanje prijedloga o programu rada u 2017. godini. Svako od pojedinaca dobio je mogućnost iznošenja vlastitog stava u vezi sa predloženim dokumentom u formi Nacrta, s ciljem donošenja što kvalitetnije konačne verzije istog.

Na taj način, kako ističe dopredsjedavajući Općinskog vijeća i predsjednik DF-a Hajrudin Fermić, stvara se prilika i za kvalitetniji rad u predstojećoj godini.

Odazvao se mali broj građana općine Maglaj, međutim oni koji su prisustvovali prezentirali su određene zaključke i prijedloge, te se nadaju kako će doći do velikih promjena u tom pogledu.