• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.11.2016

Potpisan sporazum o realizaciji projekta "Formiranje Regionalnog centra za fizijatriju u Maglaju"

Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i Federalni zavod za zapošljavanje potpisali su novi sporazum o realizaciji projekta "Formiranje Regionalnog centra za fizijatriju u Maglaju", koji su izradili na zajedničku incijativu sa Savezom civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona i JU Dom zdravlja Maglaj.

Potpisivanjem sporazuma, Služba je putem Federalnog zavoda za zapošljavanje osigurala finansijska sredstva u iznosu od 27.207,84 KM za jednogodišnju bruto platu za dva buduća fizijatra koja će raditi u Domu zdravlja Maglaj.

"Ovo je samo početak formiranja fizijatrije u Maglaju, koja bi u narednom periodu trebala prerasti u Regionalni centar za fizijatriju, ne samo za civilne žrtve rata, već i druge osobe sa invaliditetom sa područja Maglaja, Žepča, Tešnja, Usore, Zavidovića i drugih", naglasili su Marinko Kelavić, Miralem Malkić i dr. Emira Drnda-Čičeklić, voditelji navedenog projekta.

Savez civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona će i dalje raditi na poboljšanju uslova liječenja ove kategorije, a prvi od uslova je dostupnost za svakog pacijenta.

"Stvarajmo svi uslove za naša liječenja, radimo svi projekte kako bi dostigli evropske standarde u liječenju osoba sa invaliditetom, što želi postići Dom zdravlja Maglaj na čelu sa dr. Emirom Drnda-Čičeklić", ističe predsjednik UO SCŽR ZDK Miralem Malkić.