• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.11.2016

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Maglaj

U četvrtak, 17.11.2016. godine, sa početkom u 16,00 sati, održat će se Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Maglaj. Sjednica će se održati u sali Doma kulture "Edhem Mulabdić" sa slijedećim dnevnim redom:

1. Davanje svečane izjave novoizabranih vijećnika

2. Imenovanje Komisije za izbor i imenovanje

3. Izbor predsjedavajućeg OV

4. Izbor zamjenika predsjedavajućeg / dopredsjedavajućeg OV