• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.11.2016

Federalno ministarstvo kulture i sporta: Interventna sredstva za 2016. godinu

Obavještavamo sve zainteresovane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta interventna sredstva dodjeljivati u 2016. godini na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete.

Sredstva će se isplaćivati u skladu sa kriterijima utvrđenim u Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/16).

Aplikacioni obrasci za interventna sredstva po transferima:

- TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
( preuzeti ovdje:Download )
- TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
( preuzeti ovdje:Download )
-TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE
( preuzeti ovdje:Download )
- TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU
( preuzeti ovdje:Download )
- TRANSFER ZA MLADE
( preuzmi ovdje:Download )

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 31.12.2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 31.12.2016. godine.

Programe/projekte je potrebno dostaviti na adresu:
Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo


Na koverti je potrebno naznačiti: "Za interventna sredstva" – "Naziv transfera".

Više informacija: OVDJE