• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.11.2016

Općinska izborna komisija Maglaj : POZIV

Općinska izborna komisija Maglaj poziva sve predsjednike i članove biračkih odbora, kao i njihove zamjenike koji su učestvovali u izbornom procesu na provođenju Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2016. godine na području osnovne izborne jedinice 042A Maglaj, da dostave potvrde o broju transakcijskog računa otvorenog kod banke, a na koji će istim biti uplaćena novčana sredstva na ime naknade za rad u biračkom odboru.

Navedene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 24.11.2016. godine (četvrtak) u Općinu Maglaj i to kod sekretara Općinske izborne komisije Maglaj (kancelarija br. 72) ili kod djelatnika Centra za birački spisak (kancelarija br. 24). Download