• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.11.2016

Konkurs za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2016/2017. godinu

Obavještavaju se studenti da je objavljen Konkurs za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2016/2017. godinu. Zainteresovani kandidati uz prijavu prilažu slijedeću potrebnu dokumentaciju:

a) ovjerenu fotokopiju lične karte ;
b) dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
c) uvjerenje o prebivalištu ;
d) potvrdu o redovnom studiju ;
e) dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj / studijskoj godini ( ovjerena kopija svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u prethodnoj studijskoj godini ) ;
f) ovjerenu kućnu listu ;
g) uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste ( za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice ) ;
h) izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu ;

Detaljne informacije :Download

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja, dakle od danas 07.11.2016. godine.

Zahtjev kao i ostale potrebne informacije zainteresovani aplikanti mogu dobiti u Šalter Sali Općine šalter 1.