• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.05.2016

Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta" za 2016. godinu

Na temelju Odluke o odobravanju utroška sredstava s pozicije – ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/16) i Odluke o realizaciji Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ u 2016. godini broj 01-14-205/16-3 od 11.05.2016. godine Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:JAVNI NATJEČAJ za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2016. godinu.

Kreditni program ima za cilj pružiti financijsku potporu subjektima malog gospodarstva za produktivnije poslovanje i rast gospodarskih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u stalna sredstva. Dodatna ulaganja omogućit će pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanja usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata malog gospodarstva, prevazilaženje negativnih učinaka gospodarske krize i novo zapošljavanje.

Javni natječaj možete preuzeti ovdje: Download
Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama: Download
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti: Download
Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka po osnovu gospodarskog kriminala: Download
OBRAZAC ZAHTJEVA: Download