• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.05.2016

Sastanak sa Centrom za socijalni rad povodom Reforme socijalne zaštite

Rukovodilac Službe za boračko-invalidsku zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti općine Maglaj, Azra Čakrama, održala je sastanak sa predstavnicama Javne ustanove „Centar za socijalni rad“, a povod sastanka je bila nova Reforma socijalne zaštite, te provođenje iste.

Pomoćnik Općinskog načelnika od prestavnica Maglajskog Centra za socijalni rad željela je čuti koliko su u toku sa promjenama zakona vezanih za socijalnu zaštitu, koliko se isti provode na općini Maglaj i da li su upoznati sa razvijanjem usluga prevencije socijalne zaštite. Također je spomenula da bi se u skorije vrijeme trebalo pristupiti izradi Strategiji socijalne zaštite, koja bi uveliko pomogla i pojednostavila rad socijalnih ustanova.

Direktorica Centra za socijalni rad Maglaj, gđa. Fatima Čičeklić, zahvalila se gđi. Čakrami na pozivu za sastanak, kazavši kako će on biti od velike pomoći Općini i vlastima da budu upoznati sa stanjem Centra i sa svime onime čime se bave njihove zaposlenice.

"Svi zakoni koji se tiču socijalne zaštite na općini Maglaj se provode i sa tim nema nikakvih problema, a i sve naše zaposlenice se striktno pridržavaju i Pravilnika o standardima socijalne zaštite. Voljeli bismo kada bi i odnosi sa Općinom bili malo bolji, tj. kada bi se organizovalo više ovakvih sastanaka, gdje bi općinske vlasti bile upoznate sa našim problemima. Status socijalnih radnika je također jako težak, kako u kantonu, tako i kod nas u Centru, te nam je stručan kadar jako neophodan."