• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.05.2016

Drugi nastavak 34. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

Drugi nastavak 34. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj će se održati u četvrtak, 19.05.2016. godine sa početkom u 16,00 sati. Na sjednici će se razmatrati tačke dnevnog reda koje nisu razmatrane na prva dva dijela sjednice:

13.
a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU i JP kojima je osnivač Općina Maglaj za 1.1.-31.12.2015. godine Download

b) Informacija o Programu rada za 2016.godinu Download

14. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije Općinskog vijeća, - Komisija za izbor i imenovanje

15.Planirane projektne aktivnosti u 2016.godini Download

16.Analiza kretanja nezaposlenosti i zapošljavanja u 2015. godini na području općine Maglaj

17. Elaborat vertikalne saobraćajne signalizacije za ulice u gradu Maglaju i lokalne puteve na području općine Maglaj Download

Vijećnička pitanja i inicijative