• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.05.2016

Predstavnica UNICEF-a održala sastanak sa Radnom grupom za socijalnu zaštitu i inkluziju

Predstavnica UNICEF-a, gđa. Dženana Šabić – Hamidović, posjetila je danas općinu Maglaj i održala sastanak sa Radnom grupom za socijalnu zaštitu i inkluziju, sastavljenu od predstavnika Općine Maglaj, osnovnih škola „Maglaj“ i „Novi Šeher“, Gimnazije „Edhem Mulabdić“, Mješovite srednje škole, Centra za socijalni rad, te logopedice, gđe. Samre Jusufbašić. Općina Maglaj je jedna od 10 općina na prostoru Bosne i Hercegovine koja je uključena u ovaj projekat.

Logopedica i članica Radne grupe za socijalnu zaštitu i inkluziju zahvalila se prisutnima na dolasku, te istakla:

"Na području općine Maglaj logopedski tretman pohađa 40 učenika. 5 učenika je predškolskog uzrasta i s njima je tretman baziran na savjetodavnom radu roditelja. Kontinuiran rad pohađanja logopedskog tretmana ove djece prati i velika podrška škola, koju djeca pohađaju, ali i lokalne zajednice općine Maglaj. Tokom ovih tretmana vidi se veliki napredak i pozitivna realizacija, što je veliki uspjeh za logopeda, a naročito za djecu. Kroz ovakav kontinuiran rad, poteškoće kod djece su umanjene ili su skroz nestale. Bitno je napomenuti da tretmane pohađaju i djeca iz ruralnih sredina, koja prije nisu imala pristup logopedima."

Radna grupa za socijalnu zaštitu i inkluziju želi se založiti za dobrobit zajednice i za prepoznavanje problema kod djece. Također se treba bazirati na osposobljavanju i edukaciji stručnih timova za socijalnu inkluziju i uvođenje profesionalaca u ovu sekciju.