• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.05.2016

Nastavak 34. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

Nastavak 34. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj će se održati u četvrtak, 12.05.2016. godine sa početkom u 16,00 sati. Na sjednici će se razmatrati tačke dnevnog reda koje nisu razmatrane na prvom dijelu sjednice:

2. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove

- Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Hadžišehić (Šaćir) Mesud Download
- Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom DKM «Gradnja» Maglaj Download
- Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom Đuhera (Salih) Raziji iz Maglaja radi oblikovanja građevinskih parcela Download
- Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi Download
- Odluka o pristupanju izmjene Reg. plana ( Ljuca Adis ) Download
- Odluka o pristupanju izmjene Reg. plana ( HM promet ) Download
- Odluka o usvajanju Reg. plana ( Jasmin Halilović ) Download
- Zahtjev za oslobađanjem od plaćanja troškova tehničkog prijema, naknade troškova postupka i takse, - MZ Liješnica Download

3. Program rada Općinskog pravobranilaštva za 2016.godinu Download

4. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova OIK-a Maglaj Download

5. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Maglaj u 2015.godini Download

6. Akcioni plan realizacije Strategije razvoja općine Maglaj za 2016.godinu Download

7. Informacija o radu Općinskog vijeća i Komisija OV za 2015.godinu Download

8. Plan zaštite od požara na području općine Maglaj Download

9. Izvještaj o radu Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju općine Maglaj za 2015.godinu Download

10. Informacija kvartalni/periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 1.1. do 31.3.2016.godine Download

11.Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih stipendija za akademsku 2015/2016. godinu Download

12.Prijedlog Kriterija za dodjelu općinskih stipendija za 2015/2016. godinu Download

13.
a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU i JP kojima je osnivač Općina Maglaj za 1.1.-31.12.2015. godine Download

b) Informacija o Programu rada za 2016.godinu Download

14. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije Općinskog vijeća, - Komisija za izbor i imenovanje

15.Planirane projektne aktivnosti u 2016.godini Download

16.Analiza kretanja nezaposlenosti i zapošljavanja u 2015. godini na području općine Maglaj

17. Elaborat vertikalne saobraćajne signalizacije za ulice u gradu Maglaju i lokalne puteve na području općine Maglaj Download

Vijećnička pitanja i inicijative