• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.05.2016

ILDP - Regionalno okupljanje grado/načelnika

10.05.2016. godine na Ilidži, Općinski Načelnik Mehmed Mustabašić, sa saradnicima učestvovao je na skupu „Regionalno okupljanje grado/načelnika“ u okviru ILDP projekta i organizaciji UNDP-a.
U uvodnim obraćanjima Adela Pozder Čengić, voditeljica Sektora ruralnog i reg. razvoja, Aida Laković Hošo, voditeljica ILDP-a i Marina Dimova, tehnička savjetnica za lokalnu upravu, UNDP TBC podsjetili su na dosadašnje rezultate u izradi i implementaciji lokalnih razvojnih strategija JLS njihovu “poveznicu” sa ostalim UNDP projekatima (DRR, EE, itd.) te informisali o aktivnostima u sektoru lokalne uprave i budućim projektima (LID, MEG, MZ).
U nastavku rad skupa je organizovan kroz World-café diskusije pri čemu su obrađene teme: Strategija kao krovni dokument za izradu godišnjeg plana rada JLS i planova službi/odjeljenja, Praćenje realizacije strategije– uloga rukovodstva JLS, službi, vanjskih implementatora i drugih aktera i zainteresiranih strana, Priprema kvalitetnih projektnih prijedloga (iz strategije lokalnog razvoja) kao
sredstva za privlačenje eksternih finansija i Javno privatni dijalog i uspostava partnerstava u funkciji realizacije strateških prioriteta.
Predstavnici Općine Maglaj su u svojstvu prezentatora teme aktivno učestvovali i predstavili iskustva, trenutno stanje i prijedloge za unaprjeđenje svukupnog procesa planiranja lokalnog razvoja.
Okupljanje je bila izvrsna prilika za učesnike i organizatora skupa, da kroz razmjenu iskustava i konstruktivne diskusije sagledaju trenutno stanje i prepoznaju i opredjele buduće korake i aktivnosti.