• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.04.2016

Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno financiranje

Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu.

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program), („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/16).

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:
− Metalna, elektro i automobilska industrija,
− Industrija građevinskog materijala i nemetala,
− Drvna, papirna i grafička industrija,
− Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće,
− Hemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike i
− Namjenska industrija, te da zapošljavaju najmanje 20 zaposlenika, kao i privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine koja na teritoriji Republike Srpske otvaraju ispostave, podružnice ili poslovne jedinice.

Cijeli javni poziv možete pogledati ovdje: Download

Detaljnije pogledajte na ovom linku: LINK