• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.04.2016

Zahvala UNDP-a Općini Maglaj

Edis Arifagić, šef Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), program za lokalni razvoj, zahvalio se Općini Maglaj na podršci i saradnji koju općina Maglaj pruža i ostvaruje sa ovom organizacijom.

"Kao što ste već i upoznati, UNDP počinje sa implementacijom projekta „Lokalni integrisani razvoj“, koji ima za cilj pružanje podrške lokalnim jedinicama samouprave u izradi lokalnih razvojnih strategija, jačanju kapaciteta za upravljanje razvojem, uspostavljanju i jačanju partnerstva javnog, privatnog i nevladinog sektora, realizacije prioriteta koji proizilaze iz lokalnih strategija, te praćenju razvojnih efekata. S obzirom da ste prijavom na javni poziv, koji je zatvoren 14. marta 2016. godine izrazili spremnost općine Maglaj da učestvuje u realizaciji pomenutog projekta, ovim putem Vas sa zadovoljstvom obavještavamo da je Vaša jedinica lokalne samouprave izabrana kao partnerska jedinica u implementaciji projekta „Lokalni integrisani razvoj“", kazao je on.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je globalna razvojna mreža UN-a, koja djeluje u 177 zemalja i teritorija. U Bosni i Hercegovini, UNDP pomaže u jačanju državnih i lokalnih kapaciteta za provedbu političkih, ekonomskih i socijalnih reformi i razvoja.