• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.02.2016

Predstavljeni poticaji za zapošljavanje

Ministar za rad, socijalnu politku i izbjeglice, gdin. Nurdžehan Šahinović, direktor JU Službe za zapošljavanje ZDK, gdin. Marinko Kelavić sa saradnicima iz službe i šefica BIRO-a rada Maglaj, upoznali su predstavnike Općine i privrednike sa područja Maglaja sa aktielnim Javnim pozivima za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih, a po Uredbi Vlade Federacije BiH. Ispred Općine Maglaj, sastanku su prisustvovali Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, pomoćnik načelnika,gdin. Jasmin Devedžić te predstavnici službe za privredu.Vlada FBiH je 39. sjednici, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sa Planom raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja", utvrđenih Budžetom FBiH za 2016.godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Na temelju ukupnog broja nezaposlenih osoba Zeničko-dobojskom kantonu dodjeljeno je 9.385.000 KM.

Svrha današnjeg sastanka jeste upoznavanje privrednika sa poticajima, kao i ohrabrivanje da se prijave na ove javne pozive.

,,Za općinu Maglaj, kroz različite programe poticaja za upošljavanje i samoupošljavanje u 2016. godini, se očekuje iznos od cca 1.000.000 KM. Svi javni pozivi i informacije o uvjetima apliciranja se mogu naći na nedavno otvorenoj službenoj stranici Službe za zapošljavanje ZDK (www.zdk-szz.ba)",
dodao je direktor službe za zapošljavanje ZDK.

Sredstva su namijenjena poslodavcima koji zapošljavaju osobe u životnoj dobi od 15 do 30 godina, koje se na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje vode kao nezaposlene osobe duže od trideset dana i koje, bez obzira na period, nemaju ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koje se obrazovala.

Takođe, sredstva su predviđena i za osobe koje se samozapošljavaju u životnoj dobi od 18 ili više godina, a koje se vode u evidenciji nadležnog organa za zapošljavanje kao nezaposlene neprekidno duže od trideset dana i koje bi koristile subvenciju kako bi radile samo za sebe.