• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.02.2016

Održana Javna rasprava o Nasrtu zakona o poticajima razvoja male privrede

U Sali Općinskog vijeća Maglaj danas je održana Javna rasprava na temu Nacrta Zakona o poticajima razvoja male privrede ZDK. Javnu raspravu su vodili gđa. Dženita Hrnjić, stručni suradnik u Ministarstvu privrede ZDK i gdin. Osman Buza, pomoćnik ministra za privredu ZDK. Sastanku su prisustvovali predstavnici iz službe za privredu, Općine Maglaj kao i privrednici sa područja općine.

Nacrt Zakona predstavlja okvir za utrošak proračunskih sredstava za poticanje razvoja male privrede. Zakonom se uvodi obaveza poticanja razvoja MSP sektora u iznosu od 0,5% - 2% ostvarenih proračunskih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini izuzimajući namjenska sredstva.

Nakon donošenja Zakona, donijeti će se Pravilnik kojim će se detaljnije urediti postupci u provođenju poticajnih mjera.

Vlada će, na prijedlog Ministarstva za privredu ZDK donijeti Program razvoja male privrede za Zeničko-dobojski kanton za period od 4 godine. Nosioci Programa će biti: Vlada, Ministarstvo, Kantonalna ministarstva, službe i druga tijela uprave, jedinice lokalne samouprave, Privredna komora ZDK, Obrtnička komora ZDK i razvojne agencije na području ZDK.

Sve prijedloge na zakon možete dostaviti u Službu za privredu, finansije/ finacije i razvoj poduzetništva najkasnije do 21.03.2016.godine, do kada i traje Javna rasprava.