• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.02.2016

Poticaji za zapošljavanje - Javni poziv

U cilju realizacije Programa za zapošljavanje u 2016. g. Federalnog zavoda za zapošljavanje je objavio sljedeće javne pozive:

- Javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinansiranja zapošljavanja za 2016.g.
- Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje
Javni poziv za sudjelovanje u Programu pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje 2016 - Obukom do posla.

Javni pozivi i prateća dokumentacija se mogu preuzeti na zvaničnoj stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje, www.fzzz.ba odnosno direktno na slijedećim linkovima:

Program sufinansiranja zapošljavanja za 2016.g.

Prvo zapošljavanje i samozapošljavanje

Program pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje 2016 - Obukom do posla