• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.02.2016

Obavještenje o održavanju Javne rasprave u Mjesnoj zajednici Misurići

U skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1-2280/15 od 05.11.2015. godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana "Misurići", organizuje se JAVNA RASPRAVA dana 25.02.2016 godine u 17.00 sati u prostorijama Mjesne zajednice u
Misurićima.


Izmjenom Regulacionog plana se u odnosu na postojeće i planirano stanje po Regulacionom planu rade manje korekcije planirane saobraćajnice i određuju nove granice građevinske parcele za postojeći stambeni objekat izgrađen na zemljištu označenom sa k.č. broj. 1182/2 u Misurićima.

Na Nacrt djelimične izmjene” Misurići” proveden je postupak Javnog uvida izlaganjem na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, prostorijama Mjesne zajednice Misurići, prostorijama Općine Maglaj, Službi za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove kancelarija broj 41 i web stranici Općine Maglaj .
Javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici Nosioca izrade “Stilprojekt” d.o.o. Zavidovići i predstavnici Nosioca pripreme , općine Maglaj.

Pozivaju se zainteresirani građani općine Maglaj da prisustvuju Javnoj raspravi na Nacrt djelimične izmjene Regulacionog plana “Misurići”.

Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina, korisnici prostora, predstavnici upravnih organizacija, privrednih i drugih subjekata u obuhvatu izmjene plana da izvrše uvid u Nacrt plana i prisustvuju Javnoj raspravi kako bi mogli iznijeti svoje primjedbe sugestije i mišljenja.

Uvid u dokument Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana “Misurići” može se izvršiti u prostorijama Mjesne zajednice Misurići i Službi za utrbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove ( kancelarija broj41) gdje se mogu dobiti potrebna pojašnjenja.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj. 032 609 - 670 i 609 -671