• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.02.2016

Trening LOD-a IV "Upravljanje projektnim ciklusom"

Projekat “Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV” (LOD IV), u saradnji sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS), objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine Maglaj za učestvovanje na dvodnevnom treningu: “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”.

Trening se realizuje kao podrška procesu provođenja Javnih poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata za finansiranje koje je Općina Maglaj objavila 10.2.2016. godine.

Cilj treninga je pružiti OCD-ovima osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi mogle aplicirati sa kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima na gore navedene javne pozive, ali i na pozive za finansiranje drugih, domaćih i međunarodnih, donatora.

Trening će se održati 25. i 26. februara 2016. u Maglaju u zgradi Doma kulture "Edhem Mulabdić" sa početkom u 10:00 sati.