• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.02.2016

Potpisan Projekat stambenog zbrinjavanja u FBiH: 20 stambenih jedinica za općinu Maglaj

Sporazumom o saradnji na provođenju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u sklopu Regionalnog stambenog programa, koji je potpisan u Vladi Federacije BiH, označen je početak rekontrukcije i izgradnje 380 oštećenih stambenih jedinica u 20 općina na području Federacije.

U ime jedinica za implementaciju sporazume su potpisali ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, gđa Semiha Borovac, ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH, gdin Edin Ramić i načelnici 20 općina, koji su korisnici projekta.

Prema ovom sporazumu na proljeće bi trebala početi izgradnja dvadeset stambenih jedinica u općini Maglaj. Očekuje se da svi objekti budu završeni i korisnici useljeni do kraja 2017. godine.

Općina Maglaj se obavezuje potpisivanjem ovoga sporazuma da će obezbijediti priključke na komunalije, građevinsku i urbanističku saglasnost, pristupni put do objekata koji su predmet izgradnje, sanacije i rekonstrukcije. Takođe će obezbijediti koordinatora i komisiju neophodnu za implementaciju projekta.