• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.02.2016

Općina Maglaj, jedna od četiri općine u BiH koja će učestvovati u projektu UNICEF-a

Općina Maglaj je jedna od četiri Općine sa područja Federacije BiH i Republike Srpske, koja će učestvovati u sprovedbi „Priručnika za djelovanje centara za socijalni rad u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim nesrećama“. Projekat finansira UNICEF, a izrađen je u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Ovaj priručnik su danas u Maglaju prezentovali, predstavnica UNICEF-a u BiH, gđa. Selma Kazić, pomoćnik Federalnog ministra, gdin.Miroslav Jureš, profesor sa Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke, gdin. Draško Gajić i predstavnica Ministarstva rada i socijalne politike,gđa. Emira Aščić. Delegaciju je primio Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, šef službe za BIZ, opću upravu i društvene djelatnosti, gđa. Azra Čakrama i direktorica Centra za socijalni rad Maglaj, gđa. Fatima Čičeklić.


S obzirom da je Općina Maglaj bila jedna od općina koja je najviše pogođena poplavama 2014.godine, predloženo je da bude jedna od pilot općina u kojoj bi se uz podršku stručnog tima UNICEF-a radilo na izradi procjene rizika i planova djelovanja Centra za socijalni rad u kriznim situacijama.