• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.01.2016

Potpisan Ugovor o sanaciji klizišta u dvije maglajske MZ-e

Dana 22.01.2016. godine, u zgradi Općine, potpisan je Ugovor o sanaciji klizišta Kepić – Memiševići, Mjesna zajednica Misurići i klizišta Isići, Mjesna zajednica Ulišnjak.

Ugovor su potpisali predstavnik UNDP-a, predstavnici firme Hajdić d.o.o i firme Geoput d.o.o, koji su izvođači radova, te predstavnik firme AIK Banovići, koja će vršiti nadzor radova. Radovi na gore navedenim klizištima, prema odredbama Ugovora, trebaju početi u roku od 7 dana od dana potpisivanja.