• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.01.2016

Održana Javna rasprava u okviru projekta Mreža „BRANA“

Javna rasprava „SANIRANJE POSLJEDICA POPLAVE – OČEKIVANJA GRAĐANA I MOGUĆNOSTI LOKALNE UPRAVE“ održana je u Maglaju, u okviru projekta Mreža „BRANA“, koju finansira USAID.

Javnu raspravu, na koju se odazvalo oko dvadeset osoba, moderirali su predstavnici Foruma građana Zenice, gospođa Mirhunisa Bektaš i gospodin Senad Muslić. U ime Općine Maglaj raspravi je prisustvovao Predsjedavajući OV, Marko Zelić, Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić te rukovodioci i predstavnici općinskih službi. Raspravi su se odazvali i predstavnici OSCE-a, predstavnici mjesnih zajednica kao i drugi zainteresovani građani.

U uvodnom obraćanju gospođa Mirhunisa je pohvalila Općinu Maglaj zbog transparentnosti podataka i zahvalila se predstavnicima općinskih službi na saradnji prilikom pripreme Javne rasprave.Općinski načelnik je upoznao predstavnike Foruma građana iz Zenice sa aktuelnom situacijom u Maglaju nakon katastrofalnih poplava iz maja 2014.godine.

"Moram da kažem da je procjenjena šteta prouzrokovana prirodnom nesrećom poplavom i klizištem 166.633.940,00 KM. Ukupno je obnovljno 1.383 stambena objekta, 847 preko humanitarnih organizacija, a 536 stambenih objekata obnovili su građani vlastitim sredstvima. Uradili smo dosta projekata koje smo slali organzacijama kao i na više nivoe vlasti, svaki od odobrenih projekata bio je sufinansiran od Općine. Radilo se transparentno stoga se danas mogu vidjeti rezultati zajedničkog rada svih uposlenika Općinske administracije. Trenutno je u Općini Maglaj implementirano oko 20 miliona KM u obnovu", dodao je Općinski načelnik.

Šef službe civilne zaštite, Anto Maglica upoznao je prisutne za dešavanjima u prvim danima poplave, kao i sa zbirnim pregledom šteta.

"Općinski štab civilne zaštite počeo je sa radom čim se voda povukla iz grada, do tada smo bili privremeno smješteni u Misurićima. Bilo je teško tih prvih dana jer nije bilo struje a i telefonske veze bile su u prekidu. Radili smo transparentno, Štab je svaki dan održavao po dva sastanka, ujutru smo se rasporedjivali a popodne sumirali šta smo uradili za taj dan. Bilo je teško, ali se danas mogu vidjeti pozitivi rezultati",
izjavio je Šef službe CZ Maglaj.

Nakon pregleda ustanovljenih šteta i dobijenih donacija, svi pisutni su učestvovali u diskusiji.