• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.01.2016

Održan sastanak sa Šefom kancelarije UNESCO-a u BiH

Vlada Francuske putem Ambasade Francuske u BiH osigurala je iznos od milion eura, koje je donirala za sanaciju poplavama uništenih kulturnih objekata u općinama: Maglaj, Doboj i Šamac. Projekat se implementira putem UNESCO-a.S tim u vezi danas je u Općini Maglaj udržan radni sastanak sa Šefom kancelarije UNESCO-a u BiH, gospodinom Sinišom Šešumom. Šefa kancelarije UNESCO-a primili su pomoćnik Općinskog načelnika Jasmin Devedžić, direktorica Doma kulture Rašida Muhić,šef službe za urbanizam, geodetsko i imovinsko pravne poslove, Fuad Hajrulahović i predstavnici iz Službe za privredu, financije/finasije i razvoj poduzetništva. On je u pratnji predstavnika Općine obišao prostorije Doma kulture , gdje je mogao pogledati kako teku radovi na obnovi maglajske kino sale. Na sastanku je odlučeno, što je za svaku pohvalu, da će UNESCO u saradnji sa Vladom Francuske obezbijediti audio i video opremu za kino salu.

Na kraju treba naglasiti da će obnovljena kino sala biti jedna od modernijih u BiH u kojoj će Maglajlije zaisgurno moći ispuniti svoje slobodno vrijeme.