• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.01.2016

Javna rasprava na temu Nacrta programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2016. godinu

Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća Općine Maglaj danas je održala javnu raspravu u sali OV Maglaj (Dom kulture) povodom Nacrta Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2016. godinu. Javna rasprava održana je na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Maglaj sa 31. redovne sjednice, održane dana 29.12.2015. godine.

Javnoj raspravi prisustvovali su pomoćnik Općinskog načelnika, Jasmin Devedžić i Predsjedavajući Općinskog vijeća Maglaj, Marko Zelić, koji su ukratko objasnili i elaborirali program rada OV za sljedeću godinu. Raspravi su se odazvali i predstavnici Službe za civilnu zaštitu, kao i manji broj građana, koji su željeli aktivno da učestvuju u raspravi i da predlažu pojedine izmjene u Nacrtu, radi obostrane koristi.

Pomoćnik Općinskog načelnika pozdravio je prisutne i otvorio javnu raspravu. Zahvalio se prisutnima na dolasku i ukratko objasnio aktivnosti koje su prethodile izradi Nacrta Programa rada Općinskog vijeća Maglaj.

"Prvo bih želio ukratko da se osvrnem na sjednicu održanu 29.12.2015. godine. Općinsko vijeće donijelo je odluku o održavanju javne rasprave, utvrđenu članom 54 Poslovnika Općinskog vijeća. Nakon kreiranja Nacrta poslali smo dopis svim subjektima da dostave svoje vlastite prijedloge, te tako utiču na Program rada OV za sljedeću godinu. Treba istaći da su Općinske službe poslale najviše inicijativa za izmjenu Nacrta. Od novih stavki u Nacrtu treba izdvojiti mogućnost privatizacije Veterinarske stanice, formiranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva, parking prostori i sl. U protekloj 2015. godini mnogo smo se fokusirali na rješavanju problema oko poplava, što ćemo u ovoj godini malo smanjiti, te ćemo javnost o tome obavještavati periodično", kazao je gdin. Jasmin Devedžić.Pristuni građani iznijeli su svoje ideje i prijedloge oko dopune Nacrta Programa rada OV Maglaj, a među prijedlozima spomenulo se i funkcionisanje Muzeja grada u Delibegovom konaku, revitalizacija starog dijela grada i spomenika kulture, obilježavanje Dana civilnih žrtava rata, liječenje i zbrinjavanje djece, kao i bezbijednost građana (ulična rasvjeta, šahtovi, kamere, semafori, ležeći policajci, dječija igrališta).