• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.10.2015

29. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključka Kolegija od 20.10.2015. godine,

SAZIVAM
29. sjednice Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 5.11.2015.godine u 16,00 sati
u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


DNEVNI RED


1. Pregled aktivnosti vezano za sanaciju šteta poslije prirodne nesreće između dvije sjednice Općinskog vijeća Maglaj Download

2. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2015. godinu Download

3. Informacija o kvartalnom periodičnom finansijskom izvještaju Budžeta Općine Maglaj za period 01.01. – 30.09.2015. godine Download

4. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove

- Odluka o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana «Misurići» Download

- Odluka o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana «Centar Maglaj -sjeverni dio» Download

- Odluka o usvajanju izmjene Regulacionog plana ”Misurići” Alu wod Inženjering Download

- Odluka o usvajanju izmjene Regulacionog plana “ Centar Maglaj-sjeverni dio” «Bašić poljoprom» Download

- Odluka o pristupanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ Download

- Odluka o usvajanju izmjene Regulacionog plana “ Centar Maglaj-Sjeverni dio “ RVI Download

- Odluka o pristupanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – južni dio“ Download

- Odluka o neophodnoj dokumentaciji za oslobađanje od plaćanja obaveza prilikom izgradnje novih stambenih objekata, kao i načinu rješavanja plaćanja naknada za uređenje građevinskog zemljišta i pogodnost ( renta) kao i drugih naknada koje su izvorni općinski prihodi za vlasnike objekata koji su stradali u klizištima na području općine Maglaj Download

- Odluka o kupovini nekretnine Mrvoljak Nisveta Download

- Rješenje utvrđuje se pravo vlasništva u korist “Herceg” d.o.o. Maglaj Download

- Odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Maglaj - neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poslovno radnoj zoni "Liješnica" i Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Maglaj Download

- Stručno mišljenje Službe na zahtjev JP «Elektroprivreda» HZHB d.d. Mostar Download

5. Odluka o usvajanju Plana utroška sredstava ostvarenih po osnovu «naknade za korištenje državnih šuma» Download

6. Inicijativa za formiranje zajedničkog pravobranilaštva u općini Doboj – jug Download

7. Izvještaj o radu JU MSŠ Maglaj za školsku 2014/2015.godinu Download

8. Izvještaj o radu ustanove «Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama» Download

9. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za statutarna pitanja, Poslovnik i propise, Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Download

10. Informacija o parking prostorima Download

- Odluka o javnim parkiralištima na području grada Maglaja Download

11. Informacija o provedenim referendumima za Maglaj grad i Novi Šeher Download

12. Izvještaj o realizacija zaključaka od 24-27. sjednice OV Maglaj Download

13. Informacija o inspekcijskom nadzoru iz oblasti radnih odnosa Download


- Vijećnička pitanja i inicijativePREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić