• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.10.2015

Potpisani Tripartitni ugovori za donaciju građevinskog materijala

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u saradnji sa Općinom Maglaj izvršilo je izbor korisnika za donaciju u građevinskom materijalu iz Projekta „Hitnog oporavka od poplava - Zajam svjetske banke“. S tim u vezi danas su u sali Općiskog vijeća potpisani Tripartitni ugovori sa 22 korisnika, u vidu donacija u građevinskom materijalu.Potpisivanju Tripartitnih ugovora prisustvovali su Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, te predstavnici Službe za boračko-invalidsku zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti. Općinski načelnik izjavio je da će općina Maglaj ponuditi svu pomoć, koja je ugovorom predviđena za korisnike, koji su prisustvovali današnjem potpisivanju, a ona se ogleda u implementaciji stambenih objekata i obezbjeđivanju odgovornih lica, stručnjaka.