• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.10.2015

Posjeta Gradu Istanbulu i Hayat Holdingu

U okviru Republici Turskoj, delegacija općine Maglaj posjetila je Grad Istanbul, gdje se namjeravala sastati sa gradonačelnikom Istanbula, gdin. Kadirom Topbašem, počasnim građaninom Maglaja i uručiti mu povelju. Međutim, zbog zauzetosti oko izbora u R. Turskoj, delegaciju je primio Nevlut Bulut, generalni sekretar Grada Istanbula.

Razgovaralo se o mnogim projektima za općinu Maglaj, kao što su: naknada troškova za građane koji su svojim sredstvima obnovili kuće i stanove, infrastukturni projekti, završetak Sportske dvorane u Novom Šeheru, izgradnja sale za tjelesni i zdravstveni odgoj za srednje škole. Kao moguć i realan za realizaciju Grad Istanbul je uzeo za projekat završetak Sportske dvorane u Novom Šeheru.Isti dan delegacija je posjetila i Hayat Holding, gdje ih je primio gdin. Yildrim Akturk, predsjednik Nadzornog odbora Natron-Hayata. Razgovaralo se o mnogim temama, a posebno o rudniku uglja „Brezove dane“, uređenju prostora ispred Natron-Hayata, a vezano za izgradnju ulice Srebreničkih žrtava rata, izgradnju mosta prema Omerdinom Polju, kao i kompletnom prilazu prema Natron-Hayatu od petlja na M-17 do ulaska u krug kompanije, sa posebnim naglasom na most na rijeci Liješnici.

Očekujemo veći i konkretniji angažman Hayat Holdinga, odnosno Natron-Hayata, u izgradnji infrastrukturnih objekata, kao i veće uključenje u kulturno-sportski život općine Maglaj.