• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.10.2015

Dogovorena projektna saradnja između pobratimljenih općina Maglaja i Altieylula

Odjel za strategiju i razvoj općine Altieylul održao je radni sastanak sa predstavnicima Službe za privredu, financije/finansije i razvoj poduzetništva općine Maglaj na kojem je razgovarano o budućoj saradnji ove dvije pobratimljene općine. Razmijenili su mišljenja o budućim projektima i aktivnostima.

Radnom sastanku prisustvovali su predstavnice Općine Maglaj iz Službe za privredu, financije/finansije i razvoj poduzetništva općine Maglaj, gđica. Senada Alibajraktarević i gđa. Sabina Grahić, te zamjenik općinskog načelnika Altieylula, Mesut Eray. Najviše su se dotakli SWOT analize, tj. snage, slabosti, prilika i prijetnji budućih projekata. Jedan od menadžera Odjela za strategiju i razvoj, gdin. Özgür Aycil, razgovarao je sa predstavnicama Službe o TASCO programu, tj. povezivanju turskih i bh. privrednih subjekata.

Menadžer Odjela za strategiju i razvoj kazao je:

"Općina Altieylul pokreće projekte u kojima se spaja Turska sa bratskim gradovima sa Balkana, a program se zove „Kulturni most“. Rezultati projekta bit će objavljeni uskoro. Mi i dalje radimo bez prekida. Nadamo se da ćemo sa općinom Maglaj ojačati naš bratski odnos kroz obrazovanje, kulturu i početi pripremati projekte o pitanjima ljudskih prava."

FOTO: altieylul.bel.tr