• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.09.2015

Nastavak 28. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj

Predsjedavajući Općinskog vijeća Maglaj zakazao je nastavak prekinute 28. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj. Nastavak sjednice će se održati u utorak, 22.09.2015. godine u sali JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" sa početkom u 16,00 sati.