• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.09.2015

Potpisan ugovor za Rekonstrukciju dijela ulice Srebreničkih žrtava rata

U prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, potpisan je ugovor za Radove na sanaciji lokalne infrastrukture – općina Maglaj, koji se sastoji od radova na Rekonstrukciji jednog dijela ulice Srebreničkih žrtava rata u Maglaju od P91 – P148, L=0,92km.

Ugovor su potpisali Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić, direktor PIU Šumarstva i Poljoprivrede, gospodin Alojz Đunđer, te direktor „Trgošped“ d.o.o. Kakanj, gospodin Iso Zaimović, čija firma će izvoditi radove na sanaciji. Potpisivanje ugovora za radove na sanaciji maglajske ulice u sklopu je Projekta hitnog oporavka od poplava (FERP).

Ukupni iznos radova na rekonstrukciji dijela ulice Srebreničkih žrtava rata iznosi 1.378.107,61 KM.