• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.07.2015

Nevladina organizacija Mercy iz Malezije u posjeti općini Maglaj

Delegacija nevladine humnitarne organizacije „Mercy Malaysia“ posjetila je danas općinu Maglaj, da bi se uvjerili kako teče implementacija projekata za sanaciju Doma zdravlja čiji su jedni od finasijera. Općinski načelnik Mehmed Mustabašić, pomoćnik općinskog načelnika Jasmin Devedžić te direktorica Doma zdravlja Emira Drnda-Čičeklić zajedno sa delegacijom obišli su obnovljene prostorije ove zdravstvene ustanove.

Delegacija je obišla prostorije hitne pomoći, labaratorije, interno odjeljenje, odjeljenje za mentalno zdravlje, pedijatriju te vizijatriju. Upravo je ova nevladina organizacija pomogla maglajskom Domu zdravlja u kupovini EKG aparata i opreme za vizijatriju.

Direktorica Doma zdravlja je pokazala prisutnima i pano sa fotografijama, na kojima se može vidjeti kakva je ova ustanova bila prije majskih poplava, a kakva je danas. Pored fotografija na panou se nalaze i imena svih organizacija koje su pomogle da Dom zdravlja danas godinu dana nakon poplava bude potpuno obnovljen. Direktorica je naglasila da još ima dosta toga da se uradi, ali da je svakako najveći prioritet rekonstrukcija krova, jer u slučaju novih poplava ovaj prostor bi mogao dobro da se iskoristi. Nada se da će organizacija Mercy prepoznati ovaj prioritet i pomoći u skladu sa mogućnostima.

Nevladina humanitarna organizacija „Mercy Malaysia“ se fokusira na pružanje medicinske pomoći i održiv razvoj zdravstvenih djelatnosti, a cilj im je smanjenje rizika ugroženih zajednica u krznim uslovima.