• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.07.2015

Izvršena primopredaja deminiranog terena na lokalitetu Nekolj

Danas, u 11,00 sati, je izvršena primopredaja deminiranog terena površine od 10.641m2 na zadatku tehničkog izviđanja Liješnica – Nekolj 2, ID 13735, općina Maglaj. Radove tehničkog izviđanja je izvršilo Udruženje „DEMIRA“ iz Orašja.
Radove na deminiranju je financirao Natron-Hayat d.o.o.